घर मन्दिर \ « Image Khabar


भगवान निर्जिव छन् !

–डिएर एन तेरो हातै नमिठो, तेरो साथै नमिठो । उ पल्लो घरमा हेर त अर्को विवाह गरेर छोरा जन्माए । तेरो यो घरमा के छ र बसिरहेकी छस ? आफ्नो